AIPNO HONOR ROLL

Distinguished Physician of the Year Awardees

1989 Satish Kalhan, M.D.
1990 Sharad Deodhar, M.D.
1991 Gita Gidwani, M.D.
1992 Elizabeth K. Balraj, M.D.
1993 Atul C. Mehta, M.D.
1994 Raja Shekar, M.D.
1995 Mohan Bafna, M.D.
1996 Mohan Durve, M.D.
1997 K.V. Gopalkrishna, M.D.
1998 H. Sundaresh, M.D.
1999 Lilian Gonsalves-Ebrahim, M.D.
2000 Laxminarayana C. Rao, M.D.
2001 Chandravadan Haria, M.D.
2002 Sudhir Ken Mehta, M.D.
2003 Arvindkumar Shah, M.D.
2004 Ajit C. Shah, M.D.
2005 Prasanta K. Raj, M.D.
2006 Vasu Pandrangi, M.D.
2007 Sanjay Parikh, M.D.
2008 Darshan Mahajan, M.D.
2009 Ashok Patil, M.D.
2010 Nandlal Varyani, M.D.
2011 Arun Gupta, M.D.
2012 Girish Mulgaokar, M.D.
2013 Shaila Sundaresh, MD
2014 Sangita Mehta, MD
2015 Beejadi Mukunda, MD
2016 Neil Mehta, MD
2017 Jaya, Shah M.D.
2018 Umesh Yalavarthy, MD

Medical Student Scholarship Recipients

1997 Nand Kamath
1998 Geetha Mohla
Ashish Bhatia
1999 Sarita Shah
Sunita Kuar Saini
2000 Ashok Rajappa Asthagiri
Prashant Tamaskar
2001 Sunil M. Patel
2002 Sumit Bapna
Falguni Patel
2003 Kris Rajan Jatana
2004 Manish D. Shah
2005 Asghar Ali Fakhri
2006 Saba Mubarka Ali
2007 Malini Anand
2008 Ram Chadalavada
2009 Priya Malik
2010 Rueben Nair
2011 Shishir Sharma
2012 Preethi Mani
2013 Pooja Shah
2014 Mihir Shah
2015 Amar Shah
2016 Madhulika Eluri
2017 Akshay Sharma
2018 Abhinay Ramachandran and Shree Agrawal